מים אחרונים

המנהג לטבול את קצות האצבעות במים אחרונים לפני ברכת המזון, הוא סמל להידור במצווה. נהוג לקיים את ההידור עם כלי ייעודי למים אחרונים. בנוסף לכך על פי הקבלה מים אחרונים אינם לניקיון בלבד, אלא גם לצורך עשיית תיקון רוחני לאחר האכילה. ולא ירבה במים אחרונים, ועל כל פנים צריך לרחוץ את י"ד פרקי אצבעותיו, ואם היו ידיו מזוהמות, ירחץ ידיו כדי להעביר הזוהמא, שלא לשם מים אחרונים, ושוב יחזור ליטול ידיו במים מועטים לשם מים אחרונים.