Privacy notice

כללי

אתר זה, (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת סט פרי יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ. 514893486 (להלן: "המפעיל"). על האתר תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן:

להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").

בזמן השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך והמוצרים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת הזנת פרטי הזמנתך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

המפעיל אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים.

יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

רישום לאתר

באפשרותך לבצע רכישות באתר כלקוח מזדמן וכן כלקוח רשום.

בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובות.

כמו כן, בעת ביצוע הרכישה תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה, כמו כן, תהיה באפשרותך לבצע את הרכישה באמצעות PayPal.

יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך לרכישת המוצרים המופיעים באתר וכך לצורך אספקתם. מידע זה מבוקש למטרה זו.

מסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך יובהר כי ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תאפשר ביצוע רכישות באתר כלקוח רשום וכן כלקוח מזדמן (כלקוח מזדמן – לאור העובדה שישנו מידע נדרש לצורך ביצוע רכישה ומשלוח).

מאגר מידע

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע המאובטחים של סט פרי יבוא ושיווק בע"מ. אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך למאגרי המידע של סט פרי יבוא ושיווק בע"מ.

השימוש במידע

השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

לאפשר את שימושך באתר;

לשפר ולהעשיר ו/או לשנות ו/או לבטל את המוצרים המוצעים באתר;

לאפשר רכישת מוצרים – וכן פרסום מידע ותכנים;

להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:

יצירת קשר עמך

משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (סט פרי יבוא ושיווק ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות קבלת ניוזלטר, יועברו אליך רק במידה ואתה מעוניין בכך. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של סט פרי בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסיר אותך מרשימת התפוצה.

לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר.

בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

 

שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

המפעיל לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לו על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף המסונף אליו (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו' במידה וישנן).

על אף האמור לעיל, המפעיל יהא רשאי לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה;

חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת שירותי המפעיל. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;

כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;

במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

במקרה שבו המפעיל יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

 

Cookies

האתר יכול להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן), לרבות מחמת כוח עליון. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות, אך לא רק, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 

זכות לעיין במידע

לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

במידה ויש לכם בקשות, חששות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות:

משלוח מייל לכתבות [email protected]

טלפון: 050-5584304

כתובת למשלוח מכתבים: ירושלים 29א. ראשון למיון

 

שינויים במדיניות הפרטיות

קיימת אפשרות שמדיניות הפרטיות של האתר תשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תוצב הודעה מתאימה באתר או תישלח הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.